Parafia została utworzona w 1939 r. przez bpa Adolfa Szelążka z podziału parafii Łanowce. Administratorem byl ks. Adolf Jarosiewicz ur. w 1887 r., wyśw. w 1911 r., zginął w 1944 r. we Lwowie, a następnie ks. Franciszek Solarz ur. w 1910 r., wysw. w 1939 r., zm. w 1974 r.
W przededniu II wojny światowej parafianie rozpoczęli budowę kaplicy. Jej dalszy los jest nie znany (prawdopodobnie została zniszczona po 1945 r.)

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl