Parafia została utworzona w 1939 r. przez bpa Adolfa Szelążka z podziału parafii Katerburg i Wiśniowiec. W 1941 r. była jeszcze nie obsadzona. Brak blizszych informacji losach wiernych i kaplicy (prawdopodobnie została zniszczona po 1945 r.)

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl