Parafia została utworzona w 1939 r. przez bpa Adolfa Szelążka z podziału parafii: Krze­mieniec, Ptycza, Radziwiłłów i Poczajów. W 1939 r. proboszczem był ks. Władysław Terli­kowski; ur. w 1912 r., wyśw. w 1938 r., zm. po 1975 r.
Kościół parafialny zastępowała kaplica murowana, z czterokolumnowym portykiem i dachem w postaci kopuły z 1908 r., prawdopodobnie zniszczona po 1945 r. W przededniu wybuchu II wojny światowej parafianie rozpoczęli starania odnośnie budowy nowego ko­ścioła. Brak jest bliższych informacji i danych o losach świątyni i wiernych.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl