Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, drewniany. Wybudowany został przez mie­szkańców parafii przed 1934 r. Parafia powstała w 1934 r. i liczyła 2328 wiernych (1938 r.)
Należały do niej następujące miejscowości: Wyrka, Harasima Niwka, Ostrówki, Osy-Bród, Perespa, Siedlisko, Soszniki, Szymonisko, Użanie, Wyrobki, Ziwka: Nowa i Stara.
W 1940 r. proboszczem był ks. Jan Szarek; ur. w 1912 r., wyśw. w 1937 r., zm. po 1975 r. Kościół został spalony po napadzie UPA 17-18.07.1943 r. Część wiernych została za­mordowana w okrutny sposób.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl