Kościół drewniany został zbudowany przez małżonków Leona i Emilię z d. Sienkiewicz Kobyłeckich w 1929 r. Parafia została utworzona w 1938 r. z podziału parafii: Kazimierka, Janowa Dolina i Berezne.
W 1939 r. parafia liczyła ok. 1920 wiernych, z których część zginęła z rąk UPA. Ostat­nim proboszczem był ks. Wacław Domański; ur. w 1911 r., wyśw. w 1936 r., zm. w 1989 r. Kościół został zniszczony przez nacjonalistów ukraińskich po 1943 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl