parafia: Potasznia; dekanat: Kostopolski Historia parafii

Potasznia 

  Pocztówka, cegiełka

Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.
 
Kościół drewniany został wzniesiony w 1925 r. ze składek parafian przez ks. Franciszka Rutkowskiego - miejscowe­go proboszcza. Parafia została erygowana w 1924 r.
Nowy kościół, murowany, wybudowany został w latach 1936-1939, staraniem ks. Juliu­sza Janusza wg projektu inż. Ottona Fedaka ze Lwowa.
 
Kościół został zniszczony w 1943 r. przez nacjonali­stów ukraińskich (lub po 1943 r.). Piękną ocynkowaną blachę okoliczni gospodarze ukraińscy zużyli głównie na aparaturę do pędzenia samogonu. Pozostałe mury zosta­ły rozebrane po 1945 r. Ostatnim proboszczem był ks. Ju­liusz Janusz, kapelan WP, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych; ur. w 1906 r., wyśw. w 1933 r., zm. w 1978 r. W 1936 r. został wykonany przez inż. Tadeusza Sadkowskiego projekt budowy kaplicy w Rudni Łęczyń­skiej. Nie wiemy, czy projekt ten był zrealizowany przed wybuchem wojny. Brak jest informacji na ten temat.
Stan przed wojną: Stan ocecny:

W 1938 r. parafia liczyła 5227 osób i należały do niej następujące miejscowości:

Potasznia, Alfredówka, Antonin, Bereźniaki, Białoszówka, Bronisławka, Chotyń, Futor kościelny (Ostrów), Granne, Jackowicze, Jakubówka Mała, Marulczyn, Michalin, Onynie, Pererytka, Peresieki, Podrałówka, Radziewicze, Rudnia: Bobrowska i Łęczyńska, Stużno, Wyczymir, Zawołcze.

Parafia nie istnieje.
 
 
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl