Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa Eucharystycznego drewniany, zbu­dowany został ze składek wiernych w 1924 r. pod administracją ks. Ludwika Warpechowskiego. W latach trzydziestych był wznoszony nowy - murowany (od 1933 r.).
Parafia erygowana w 1923 r. W1938 liczba wiernych wynosiła 5978 osób, z których więk­szość zginęła od UPA w 1943 r. Kaplica w Piłsudczyźnie, drewniana z 1934 r.
Kościół został zniszczony w 1972 r. przez władze sowieckie. Kaplica w Piłsudczyźnie zniszczona po 1943 roku przez UPA. Ostatnim proboszczem był ks. Ludwik Warpechowski, dziekan, ur. w 1887 r., wyśw., 1914 r., zm. w 1968 r.
Zakończono r roku 2010 budowę nowo konsekrowanego kościoła.
W 1938 r. do parafii należały następujące miejscowości: Kostopol, Antonówka, Berestowiec, Bołdyn, Borszczówka, Borszczowieckie futory, Chmyzopol, Chotenka, Danczymost, Demidów Lasek, Dermanka, Hipolitówka, Hruszówka, Jagodne, Jankiewicze, Kar­czewie, Kupla: Mała i Wielka, Kurhany, Lasopol, Lipniki, Mała Lubaszka, Maszcza (Marcelina), Nosków, Nowe Zamostyszcze, Ostrzycha, Peremienka, Peretoki, Piasków, Pieczałówka, Piłsudczyzna, Podłożańskie futory, Rokitno, Ruda Podłużańska, Rudenka, Rudeński Majdan, Siniakówka, Wielkopole, Zalipowo, Zamostyszcze, Zarzecze, Zofiówka.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl