Parafia została utworzona w 1939 r. przez bpa Adolfa Szelążka z podziału parafii ko­reckiej. W przededniu II wojny światowej parafianie rozpoczęli budowę kościoła wg pro­jektu inż. Tadeusza Kędzierskiego. Zebrali też potrzebne materiały budowlane. Budowy tej nie dokończono z powodu wojny. Parafia nie była obsadzona. Brak informacji o liczbie wiernych, dalszych losach parafian i świątyni, nazw miejscowości (prawdopodobnie nie istnieje).

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl