Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, drewniany. Został wybudowany przez pa­rafian w 1935 r. Parafię wydzielono w 1935 r. z parafii Ludwipol.
W 1938 r. liczyła ona 1868 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Stara - Huta, Bielsk, Bronisławka Mała, Bystrzycka Huta, Hurby, Młynek, Moczulanka, Niemilia, Trubińskie futory.
Ostatnim proboszczem był ks. Edmund Domański; ur. w 1908 r., wyśw. w 1935 r., zm. w 1984 r.
Kościół został zbeszczeszczony i częściowo zniszczony w 1944 r. przez nacjonalistów ukraińskich, ludność częściowo została wymordowana przez UPA w 1943 r. Decyzją rady obwodowej z 2.09.1946 r. kościół został przeznaczony na działalność kulturalną. Ostatecz­nie kościół rozebrano w latach 1946-47, drewno zabrano do miejscowości Berezne. Za­chowały się tylko ślady podmurówki oraz stopnie do kościoła i ołtarzowe. Cmentarz para­fialny w odległej o 3 km Moczulance jest zdewastowany i zarośnięty.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl