Kościół pw. św. Trójcy, niegdyś oo. Dominikanów (1698-1832). Pierwszy, drewniany, zbudował w 1698 r. Mikołaj Rokszycki - podczaszy trocki. Nowy, murowany, w stylu kla- sycystycznym został zbudowany w 1807 r. staraniem Jana Steckiego - chorążego koronne­go i Barbary Olizarowej z d. Rajewska. Konsekrowany w 1808 r. przez bpa Cieciszowskie- go. Odnowiony w 1927 r. ze składek parafian i przez ks. Stanisława Jadczaka - miejscowego proboszcza.
Kościół wzniesiony został na planie prostokąta, z portykiem czterokolumnowym zwień­czonym gładkim trójkątnym frontonem, nakryty dachem czterospadowym. Nad ujętymi w portal drzwiami wejściowymi znajdowała się tablica z napisem „Z Darów Twoich Tobie Boże Ofiarowuję 1807 Jan Stecki”. Wewnątrz gładkie słupy dźwigały chór, cztery filary dzie­liły kościół na trzy części i siedem ołtarzy. Pod jednym z nich pochowana została Barbara Olizarowa. W kościele umieszczone było również serce Jana Steckiego, zamknięte w zło­tej puszce.
W kościele tym znajdował się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Bolesnej (po wojnie obraz ten został przez braci Antoniego i Mariana Fiłończuków przewieziony do Polski i obecnie znajduje się w kościele w Świątnikach niedaleko Sobótki na Dolnym Śląsku. informacja do sprawdzenia)
Parafia erygowana w 1797 r. W 1938 r. liczyła 2293 wiernych. Należały do niej następu­jące miejscowości: Niewirków, Berezyna, Buda, Budki Kudrańskie, Haczan, Horodyszcze, Hruszówka, Jaźwino, Jezierce, Kamionka, Lipki, Maciejówka, Malatyn, (Mała Sołpa), Marcelin, Medwedówka, Motowiszcze, Nowy Pruszyn, Pohoryłówka, Pólko, Rudnia Pohoryłowska, Sołpa Mała, Wola Małyńska, Wołkoszów, Zabara, Żarnówka.
Ostatnim proboszczem był ks. Henryk Dyakowski - misjonarz w Żytomierzu; ur. w 1904 r., wyśw. w 1929 r., zm. w 1972 r.
W1943 r. kościół i plebania były miejscem polskiej samoobrony przed napadami UPA. Ks. Dyakowski opuszczając parafię zdołał zabrać kilka ornatów, kapy i część naczyń litur­gicznych (obecnie w WSD w Nysie).
Kościół jest zdewastowany i w ruinie. Wymaga remontu. Dnia 10.10.1964 r. władze te­renowe postawiły na mogile 360 zamordowanych mieszkańców wsi Jezierce pomnik upa­miętniający zbrodnię Niemców i policji ukraińskiej w dn. 16.12.1942 r. Wcześniej był tam krzyż drewniany z 1944 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl