Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, drewniany. Został zbudowany ze składek parafian w 1925 r. przez ks. Felicjana Sobolewskiego - proboszcza koreckiego. Parafia erygowana w 1924 r.
Ostatnim proboszczem był ks. Kazimierz Gaworski; ur. w 1911 r., wyśw. w 1936 r., zm. w 1993 r.
W 1938 r. parafia liczyła 1521 wiernych. Należały do niej następujące miejscowości: Myszakówka, Astrachanka (Ostrómce), Berezówka, Bielczaki, Bilczakowska kol. Hłużkowo, Huta Korecka, Kaczan, Kałyczewo, Kospy, Młynek, Nakazów.
W czasie II wojny światowej (luty 1943 r.) parafia była pacyfikowana przez Niemców i policję ukraińską - część wiernych zginęła, wsie zostały spalone. W kwietniu 1943 r. dzieło zniszczenia dopełniła UPA, mordując ocalałych parafian i paląc zabudowania Polaków. Wtedy też spalono kościół.
Zdołano jedynie ocalić część naczyń i parametrów liturgicznych, które wywieziono do Zwiahla i tam pozostały w kościele.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl