Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (dawniej oo. Pijarów). Pierwszy kościół, drew­niany zbudowany w XVI w. przez Konstantego Ostrogskiego - wojewodę kijowskiego, spło­nął w 1694 r. Nowy, murowany, wybudowany został w latach 1702-1725 staraniem księcia Dominika Jerzego Lubomirskiego i przez niego wyposażony. Architektem był Wojciech Lenartowicz, freski wykonał malarz z Korca Wędzychowski. Konsekrowany w 1725 r. przez bpa Stefana Rupniewskiego. Po wielkim pożarze w 1809 r. (spłonął dach) renowacją zajął się w 1857 r. Jan Stecki - chorąży koronny. Po kasacie klasztoru w 1853 r., kościół został zamieniony na parafialny. Kolegium Pijarów zostało przekształcone na początku XIX w. przez Tadeusza Czackiego na gimnazjum (zamknięte przez rząd carski w 1832 r.).
Ostatnim administratorem był ks. Jan Pająk; dziekan, ur. w 1884 r., wyśw. w 1910 r. zm. w 1953 r. Jego staraniem oraz hr. Adama Steckiego i Wandy Jasińskiej pod koniec lat dwudziestych kościół został odrestaurowany.
Kaplice: murowane w Czudnicy i na cmentarzu oraz drewniana w Szczekiczynie. Wszy­stkie nie istnieją. Ich los jest nam bliżej nie znany.
W1939 r. parafia liczyła 2121 parafian i należały do niej następujące miejscowości: Mię­dzyrzec Korecki, Andrusijów, Błudów, Bokszyn, Braniów, Charaług, Charucza: Mała i Wielka, Czudnica, Daniczów, Długa Niwa, Dyweń, Horodyszcze, Hoszcza, Janówka, Kołodziejówka, Kołowerta, Krasnosiele, Legionowo, Niwka, Nowiny, Podliski, Puzyrewo, Samostrzały, Sapożyn, Siniów, Stołpin, Suchy Róg, Szczekiczyn, Tartak, Terentijów, Tołkacze, Tudorów, Wacławka, Witków, Worobiówka, Woronucha, Zastawie, Żelazne Pole, Żeleźnica.
W wykazie pomników architektury będących pod ochroną państwa z 1979 r. figuruje jako budynek nie wykorzystany.
Obecnie kościół jest zdewastowany, bez dachu, w ruinie. Ks. Pająk wyjeżdżając z para­fii zdołał zabrać kilka ornatów i kielich. Nie pozwolono mu zabrać innego mienia (które przepadło) kościelnego tej parafii i sąsiednich, które tu deponowały naczynia i szaty litur­giczne. Zdołano jedynie ocalić 6 z 13 ołtarzy (2 obecnie znajdują się w kościele w Ostrogu, 1 w Sławucie, 1 w Klewaniu, 1 w Zdołbunowie i 1 w Kuniowie).

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl