Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa, drewniany. Zo­stał wybudowany w 1923 r. ze składek wiernych przez ks. proboszcza Leonarda Samonenkę. Parafia została utwo­rzona w 1921 r. W 1938 r. liczyła 2538 wiernych, z których większość została zamordowana przez UPA w 1943 r. Wtedy też banderowcy spalili kościół.
Proboszczem w 1939 r. był ks. Bolesław Żyliński; ur. w 1894 r., wyśw. w 1920 r. zginął w 1939 r.; w 1941 r. - o. Bole­sław Wojtun - kapucyn.
Do parafii w 1938 r. należały następujące miejscowości: Ludwipol (Siedliszcze), Adamówka, Biały Brzeg, Bystrzyce, Chmielówka, Gliniszcze, Górna, Hłuboczanka, Hłuboczek, Hubków, Janówka, Józefówka, Kamienna Góra, Katarała, Kiecka Mała, Kornelin, Majdan Maryniński, Morozówka, Nowiny, Papiernia, Pasieki, Perekopy, Prom, Słomiak, Sołpa Wielka, Wilia.
Obecnie z kościoła nic się nie zachowało. Na jego miejscu stoi szpital dla dzieci, zbu­dowany z drewna rozebranego kościoła w Lewaczach. Zmieniona została nazwa miejcowości na Sosnowoje. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki znajduje się poza miejscowo­ścią. Jest zarośnięty i zdewastowany.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl