Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, drewniany. Został wybudowa­ny w 1927 r. przez parafian. Parafia erygowana w 1928 r. W 1938 r. liczyła 2597 wiernych, z których część zginęła w 1943 r. z rąk UPA.
Decyzją rady obwodowej z 2.09.1946 r. budynek kościelny został przeznaczony na dzia­łalność kulturalną. Wkrótce jednak kościół został rozebrany, a drewno przeznaczono na budowę szpitala okręgowego w Sosnowem (dawny Ludwipol). W 1939 r. proboszczem pa­rafii był ks. Kazimierz Tesarewicz; ur. w 1895 r., wyśw. w 1923 r. zm. po 1975 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Lewacze, Chilki, Huta Nowa, Jakubówka, Koziarnik: Chłopski i Chotyński, Markowa Niwa, Mokre, Pomiary, Pypło, Rudnia Stryj, Siwki, Woronówka.
Obecnie po kościele zachował się jedynie fragment betonu i metalowy pręt. Cmentarz zarośnięty, częściowo zdewastowany, ogrodzony jest drewnianym płotem. W jednym z ro­gów cmentarza widnieje ok. 7 m wielkości krzyż drewniany z następującą inskrypcją: IHS (Pobłogosław Lud Swój Panie 1943).

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl