Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy, drewniany z murowa­ną wieżą został zbudowany na początku XVII w. przez Karola Koreckiego - wojewodę wołyńskiego i przez niego 6 czerwca 1633 r. dodatkowo uposażony. Nowy, murowany ze składek wiernych i kosztem własnym wystawił w 1706 r. ks. Stanisław Kropornicki - miej­scowy proboszcz. Konsekrował 17 czerwca 1746 r. bp Józef Augustyn Czarnecki - sufragan kijowski. Jest to kościół w stylu barokowym. Do lewej nawy ma dobudowaną wysoką kaplicę ośmioboczną. W1916 r. z ofiar parafian, pod administracją ks. Antoniego Dargiewicza, został ozdobiony obrazami Rafaela Godzińskiego (m.in. łaskami słynący wielki obraz św. Antoniego, wywieziony przez parafian w 1945 r. do Wałcza). Parafia erygowana w 1706 r. W 1938 r. liczyłą 2293 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Korzec, Babin, Bogdanówka, Bryków, Czertież, Futor Gajewskich, Gwozdów, Hołownica, Kobyla, Kopytów, Koreckie futory, Korzyść, Kozak, Krąglik. Kryłów, Mikołaj ówka, Morozówka, Ołyczówka, Rzeczki, Rzeczeczyna, Sytnia, Topcza, Wodnik, Zabara, Zawodnia.
Kaplica cmentarna z 1534 r. - obecnie w ruinie.
Ostatnim proboszczem (do 1945 r.) był ks. Rafał Godziński; ur. w 1883 r., wyśw. w 1914 r., zm. po 1975 r. Po wojnie w latach 1946-1958 r. dojeżdżał z Równego o. Serafin Kaszuba. W 1962 r. kościół został zamknięty i urządzono w nim magazyn chemikaliów. Jedne z najwspanialszych organów Wołynia zostały porąbane i wyrzucone. W bocznej ka­plicy urządzono toalety dla pracowników! Ponownie został odzyskany dla kultu religijne­go w 1990 r. Był jednak w stanie kompletnej dewastacji. W trakcie restauracji wywieziono z niego ponad 200 ton gruzu. Na koszt państwa ukraińskiego został założony nowy dach i pokryto zewnętrzne ściany tynkiem. Obecnie kościół zmienił wezwanie - jest pw. św. An­toniego. Od września 1993 r. proboszczem jest ks. Józef Kozłowski. Wcześniej na niedzielne Msze św. dojeżdżali kapłani z sąsiednich parafii: ks. Antoni Andruszczyszyn, ks. Krzysztof Krawczak ze Sławuty, ks. Władysław Czajka z Równego i ks. Wincenty Witko z Nowogro­du Wołyńskiego. W latadi 1994-1995 przy kościele pracowały Siostry Serafitki. Dnia 19 listopada 1994 r. arcybiskup Marian Jaworski dokonał poświęcenia kościoła i odbudo­wanej plebanii, gdzie mieszczą się sale katechetyczne.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl