Parafia została utworzona w 1939 r. przez bpa Adolfa Szelążka z parafii Międzyrzec Korecki i nie była obsadzona.
Brak informacji o liczbie wiernych i nazw miejscowości, które należały do parafii. Wia­domo jedynie, że w 1939 r. parafianie częściowo wybudowali kościół, który prawdopodob­nie nie został wykończony. Obecnie w ruinie.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl