Parafia została utworzona przez bpa Adolfa Szelążka w 1939 r. z parafii Niewirków i do września 1939 r. nie była obsadzona. Brak jest informacji o świątyni (prawdopodobnie nie istnieje), liczbie wiernych i nazw miejscowości, które należały do parafii.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl