Kościół pw. św. Zofii i Matki Boskiej Dobrej Rady. Pierwszy, drewniany, na cmenta­rzu, w 1914 r. zbudowało wojsko austriackie. Nowy kościół, również drewniany, zbudowa­ny został w 1926 roku przez księcia Janusza Radziwiłła, wiernych i innych darczyńców.
Administrował budową ks. Józef Szczastny, miejscowy proboszcz. Parafia erygowana została w 1921 r. W1939 r. liczyła 3889 wiernych. UPA spaliła kościół 1 lipca 1943 r., więk­szość parafian zginęła (wg innej relacji kościół został zniszczony po 1945 r.). Ostatnim pro­boszczem był ks. Stanisław Gałecki, ur. w 1895 r., wyśw. w 1919 r., zginął 01.07.1943 r. z rąk UPA.
Do parafii należały następujące miejscowości: Zofiówka, Bagna, Berezyna, Cegielnia, Chmielówka, Cukry, Czuczapy, Dermanka, Dobra, Domaszów, Dużylas, Dworzyszcze, Glinne, Gliniak, Grabinka, Hermanówka, Hynin, Horodyczyn, Horodyszcze, Huta, Zo­fiówka, Igniatówka Sil., Ignatówka Trość., Jamskie, Jaromel, Jaromelskie Budki, Jezior­ski Majdan, Józefin, Kłobuczyn, Koleso, Łąka, Łopień, Łyczki, Łysa Góra, Majdan, Marianówka, Myków, Nowa Ziemia, Ogniszcze, Ostrów, Paniów, Pasieka, Popowiny, Puszny Bór, Silno, Smolarnia, Trościaniec, Zaburie, Zacisze, Zagajnik, Żurawicze.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl