Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Pierwszy, drewniany, pod wezwaniem Wniebowstąpienia NMP został zbudowany około 1616 r. przez Magdale­nę Jakacką, właścicielkę Sokola. Wysoką dotacją wspomogła kościół Aleksandra, dziedziczka Sokola 1. voto Zahorowska,
2. voto Jełowicka, 3. voto Szklińska, wraz z synem Eliaszem Jełowickim, dnia 16 maja 1639 r. W 1726 r. wsparł dotacją Dymitr Jełowicki chorąży czernikowski. W 1784 r. ks. Łukasz Wierzbicki, miejscowy pro­boszcz zaczął budować nowy kościół drew­niany własnym sumptem i przy pomocy Ignacego Jełowickiego - kapitana zawideckiego, właściciela Sokola, w 1791 r. dokoń­czył budowę. Kościół ten spłonął 15 lipca 1903 r. Nowy, murowany pod wezwaniem NMP Wspomożenia Wiernych, został zbudowany w latach 1908-1909 ze składek wiernych. Budowę administrował ks. Ma­rian Tokarzewski. W 1916 r. splądrowany i uszkodzony. Ponownie odbudowany w la­tach dwudziestych XX w. W. 1938 r. para­fia liczyła 1960 wiernych, którzy zginęli w ok. 90% z rąk UPA w 1943 r. W lipcu 
1943 r. wnętrze kościoła zostało okradzio­ne i zdewastowane przez UPA. Obecnie kościół jest w ruinie i jest restaurowany od roku 1994. Wcześniej służył jako skład (magazyn) zboża, obok pomieszczenie (szopa) przezna­czono dla owiec. Ostatnim proboszczem był ks. Jan Kotwicki ur. w 1898 r., wyśw. w 1922 r., zginął zamordowany przez UPA 11.07.1943 r. Obecnie administratorem jest ks. Marek Gmitrzuk.
Do parafii należały następujące miejscowości: Sokół, Arsenowicze, Borowicze, Czebenie, Duchcze, Dumka, Gaj Stary, Hruziatyn, Helenówka: Nowa i Stara; Igniatówka, Janówka, Karolówka, Kaszówka, Kobcze, Korsynie, Kudryń, Litochoszcze, Mylsk, Na­wóz, Nowa Liniówka, Nowy Gaj, Nowy Mylsk, Olganówka, Padałówka, Podlisy, Pożarki (wieś), Rakowa Góra, Siółki, Skalenica, Słobodarka, Sołowin, Sucha Łoza, Uhły, Zabara.
Obecnie na terenie byłej szkoły w Gaju Starym, w dawnej strzel­nicy, znajduje się zbiorowa mogiła ok. 1000 wiernych, Polaków z parafii Sokół. Deszcze wypłukują kości ludzkie, które zostały w 1943 r. ledwie przysypane cienką warstwą ziemi. W 1992 r. byli parafianie ustawi­li na tej mogile krzyż drewniany, którym opieku­ją się okoliczni mieszkańcy - Ukraińcy

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl