Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy, drewniany, zbudowa­ny został w 1664 r. przez Samuela Kazimierza Leszczyńskiego - oboźnego koronnego. W wyniku działań wojennych spłonął w 1916 r., ostrzelany ogniem pocisków. W 1921 roku została wzniesiona niewielka, tymczasowa nowa świątynia z bali sosnowych. Ks. Edward Zajączkowski, miejscowy proboszcz wystawił w latach 1929-1930 ze składek wiernych nowy kościół drewniany, konsekrowany 16 lipca 1930 r. przez bpa pomocniczego, ks. Stefana Walczykiewicza. Parafia w 1938 r. liczyła 3216 wiernych.
Kaplice: cmentarna i w Koszyszczach. Ich los jest nam bliżej nie znany (zostały zni­szczone po 1945 r.). Kościół spalony przez UPA po 13 czerwca 1943 roku. W kościele spło­nęło żywcem ok. 40 wiernych. Ostatnim proboszczem był ks. Konrad Moszkowski, dzie­kan; ur. w 1881 r. wyśw. w 1904 r., zm. w 1964 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Kołki, Antonówka, Budy, Buhaje, (Byki), Czernyż, Czetwertnica, Czetyń, Dąbrowa, Dołżyca, Dworzec, Gruszwica, Hodomicze, Hołodnica, Hrada, Hradie, Janówka, Komarów, Kopyle, Koszyszcze, Krasnowola, Kresówka, Kulikowicze, Lesiszcze, Łyszcze, Maciejki, Majdan Komarowski, Marianówka (Silce), Milaszów, Nesześć, Niczegówka, Niewicko, Obórki, Omęlno, Pohulanka, Rudnia, Rudniki, Semki, Sytnica, Taraż, Telcze, Wojciechówka, Zahorówka, Zalesie, Zarzecze, Żeleźnica.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl