Kościół drewniany, ufundowany w latach 1928-1930 r. przez wiernych. Konsekrowany w 1930 r. przez bpa Adolfa Szelążka. Parafia erygowana w 1939 r. z części parafii Ratno, Wielka Głusza i Kamień Koszyrski. Ilość wiernych nie znana.
Obecnie w kościele znajduje się apteka.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl