Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego - drewniany. Zbudowany został ze składek wier­nych w latach 1926-1930. Opiekę i nadzór sprawował ks. Stanisław Woronowicz, proboszcz parafii Kamień Koszyrski. Konsekrowany przez bpa Adolfa Szelążka w 1930 r. Został zni­szczony w 1943 roku przez UPA. W1938 r. parafia liczyła 789 wiernych. Ostatnim probo­szczem był ks. Józef Szostak; ur. w 1905 r., wyśw. w 1933 r., zginął zamordowany przez UPA razem z większością parafian 05.07.1943 r.

Do parafii należały następujące miejscowości: Małe Hołoby, Borowno, Huta Borowiń- ska, Jajno, Kraśnica, Mały Obzyr, Nabrzuska, Police, Skomorocha.
Miejscowość Nabrzuska do XIX w. była parafią i posiadała świątynię rzymskokatolic­ką, z 1727 r., fundacji Doroty Rzeczyckiej, jednak jej los jest nam nie znany.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl