Kościół pw. św. Michała Archanioła, dawniej należał do klasztoru oo. Dominikanów (1637-1832). Murowany, zbudowany w 1637 r. przez księcia Adama Aleksandra Sanguszkę. Przebudowany i odrestaurowany w latach 1830-1837 przez parafian. Konsekrowany w 1858 r. przez bpa Kacpra Borowskiego. W 1938 r. parafia liczyła 1600 wiernych. W kościele urządzony jest zakład wyrobów cukierniczych. Obecnie oddany wiernym. Kaplice w Worokomlach - nie istnieje, i cmentarna, która została odrestaurowana w latach 1995-1996 przez o. Zygmunta Majchera, (OFM Ref.) z Kowla - obecnego admini­stratora parafii. Poświęcenia kaplicy pw. św. Michała dokonał 1.06.1996 r. ks. bp Stanisław Padewski - wikariusz generalny diecezji kamienieckiej. Ostatnim proboszczem (w 1944 r.) był ks. Jan Markul - dziekan; ur. w 1894, wyśw. w 1923 r., zm. po 1975 r.

Do parafii w 1938 r. należały następujące miejscowości: Kamień Koszyrski, Aleksan­dria, Aleksiejówka, Buzaki, Czorncze, Dąbrowa, Dubieck, Helenin, Huta Kamieńska, Janomyśl, Jeziorko, Kaczyn, Karasin, Karpiłówka, Kircze-Stanisławka, Kopyłycha, Krymno, Krynica, Liczyny, Lutno, Łuka, Majdan, Mielniki, Młynek, Mostyszcze, Nujno, Olble: Lac­kie i Ruskie, Ostrówek, Perebrody, Podcyrie, Podrzecze, Rakowy Las, Soszyczno, (Stanisławka-Kircze), Werchy, Wielki Obzyr, Wojehoszcze, Worokomle, Wólka Kaczyńska, Wyderta, Zalesie, Załazie, Zaprudzie.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl