Kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. W aktach synodu łuckiego z 1726 r. zapisany jako parafialny. Znany z dokumentów kościół drewniany, zbudowany został w 1773 r. przez księżnę Józefinę Jabłonowską z Mycielskich. Nowy, murowany, w stylu em­pirowym został zbudowany w 1810 r. przez rodzinę Jabłonowskich. Uległ zniszczeniu po 1944 r.
W 1938 r. parafia liczyła 739 wiernych. W 1939 roku proboszczem był ks. Seweryn Wiśniewski; ur. w 1883 r., wyśw. w 1910 r., zm. w 1965 r.
Do parafii należały następujące miejscowości (część przeszła w 1939 r. do nowo utwo­rzonej parafii Niesuchojeże): Buceń, Bakszynka, Borzowa, Boża Wola, Brudki, Brunetówka, Chociwl, Choromce, Czeremszanka, Grabowo, Hrydki, Komarowa, Łapni, Mielce, Miel­niki, Myzowo, Niecy, Piaseczno, Podsynówka, Potyszcze, Rudka, Sekun, Serechowicze, Siedliszcze, Skroby, Sokoliszcze, Sołowiewo, Suszki, Synowo, Teresówka, Wola, Wyżowa: Nowa i Stara; Zarzecze.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl