Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Pierwszy, drewniany, został ufundowany i wyposa­żony w 1464 r. przez Hurkę, dobroczyńcę ziemi chełmskiej i właściciela Przewał oraz przez Romana ze Stoczka, właściciela Dolska (1474 r.).
Konsekracji świątyni dokonał 15 listopada 1682 r. Stanisław Święcicki - biskup chełmski.
Nowy kościół, z drewna modrzewiowego, został wybudowany w 1734 r. staraniem Igna­cego Sadowskiego - starosty słonimskiego , dziedzica Przewał. Konsekrował bp. Adam Woyna-Orański - sufragan kamieniecki. W 1798 r. został odnowiony przez Józefa Karsza. W latach 1841 i 1862 był restaurowany przez ks. proboszcza Józefa Warchowskiego - ka­nonika łuckiego.
Kościół został zdewastowany i sprofanowany, a następnie spalony w 1943 r. przez na­cjonalistów ukraińskich. Podobny los spotkał kaplice: w Dolsku i na cmentarzu (1945 r.) Nie wiemy, co się stało z wizerunkiem łaskami słynącego obrazu NMP. (prawdopodobnie spłonął).
W 1938 r. parafia liczyła 3053 wiernych, z których część zginęła z rąk banderowcow. Pozostali ratując życie uciekli za Bug bądź w 1944 r. zostali przymusowo ekspatriowani.
Ostatnim proboszczem był ks. Wiktor Kryweńczyk, kapelan 27 Woł. DP AK, ur. w 1898 r., wyśw. w 1921 r., zm. w 1960 r.
Do parafii należały następujące mijscowości: Przewały, Dolsk, Głęboczyca, Grabina, Hajki, Jagodno, Janówka, Józefówka, Julianówka, Łany, Nikodemówka, Ochotniki, Ose- reby, Podlisica, Soroczyn, Sosnówka, Stanisławówka, Syczycha, Święte Jezioro, Turyczany, Zaglinki.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl