Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła figuruje w spisie parafii z 1726 r. Pierwszy - drew­niany, wybudowała i wyposażyła Izabella Kańska przy wsparciu Andrzeja Olędzkiego. Nowy,
również drewniany, wybudowali w roku 1838 parafianie przy pomocy bpa Michała Piwnickiego. W 1898 r. został odrestau­rowany ze składek wiernych przez ks. proboszcza Aleksandra Kuczyńskiego. Parafia została erygowana 11.01.1765 r. przez bpa chełmskiego Walentego Wężyka.
W 1938 r. parafia liczyła 1935 wiernych, którzy 30.08.1943 r. zostali w 80% wymordowani w bestialski spo­sób przez UPA. Zginął wtedy również ostatni proboszcz, mi­sjonarz żytomierski, ks. kan. Stanisław Dobrzański, ur. w 1905 r., wyśw. w 1930 r.
Kościół został zdewastowany i dn. 8.09. 1943 r. spalony przez banderowców. Ocalał jedynie krzyż z bocznego ołtarza - przechowywany obecnie w kościele parafialnym w Rudzie Hucie (woj.chełmskie), oraz prawdopodobnie monstrancja- w kościele pw. Rozesłania św. Apostołów w Chełmie.
W 1991 r. miejscowe władze ukraińskie, przy wsparciu fi­nansowym byłych parafian ostrowieckich, oczyścili i ogrodzi­li cmentarz. W roku następnym ekshumowano z dwóch zbio­rowych mogił (pozostały jeszcze 4) szczątki 330 ofiar UPA i uroczyście je pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu dn. 30.08.1992 r. W miejscu, w którym stał kościół, w 1994 r. poświęcono odrestaurowany krzyż misyjny z 1937 r. oraz fi­gurę NMP.
Do parafii należały następujące miejscowoci: Ostrówki, Holendry Świerzowskie, Kaznopol, Miłowanie, Mokrzyk, Piotrówka, Piskorów, Przekurka, Rów­no, Sokół, Wilczy Przewóz, Wola Ostrowiecka, Zamostecze.
Od 1990 r. organizowane są, przez Towarzystwo Przyjaciół Krze­mieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie, coroczne pielgrzymki byłych parafian na cmentarz i groby najbliższych.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl