Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego. Pierwszy kościół - murowany pw. św. Katarzyny, został wybudowany w połowie XVII w. przez Łukasza z Bnina Opalińskie­go - starostę hrubieszowskiego. W 1868 r. rząd carski dokonał konfiskaty tej świątyni, a następnie ją zburzył. Parafia powstała w 1920 r. Nowy kościół, drewniany, został wybudo­wany w 1926 r. ze składek wiernych.

Kaplica drewniana w Wólce Uhruskiej, wzniesiona przez Antoninę Sterpińską.

Zarówno kościół, jak i kaplica zostały zdewastowane i zniszczone przez UPA. Ocalał jedynie jeden dzwon z kościoła i znajduje sie obecnie w niedalekiej cerkwi rówieńskiej (Równo).

W 1938 r. parafia liczyła 630 wiernych, z których część zginęła w 1943 r. z rąk UPA, pozostali ratując życie uciekli za Bug w sierpniu - wrześniu 1943 r.

Administratorem parafii był proboszcz z Ostrówek - ks. Stanisław Dobrzański.

Do parafii należały następujące miejscowości: Opalin, Budniki, Galedzin, Holendry Zabuskie, Horochowisko, Hupały, Huszcza, Koszary, Mielniki (2), Rozstań, Smolary: Rogo­we, Stolenskie i Świteskie, Wólka Uhruska, Zabuże.


 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl