Kościół parafialny pw. św. Stanisława Bpa Męcz. i św. Anny. Świątynia została zbudo­wana z cegły w drugiej połowie XVI w. przez Stanisława Maciejewskiego z Chodla - kasztelana sandomierskiego. Kościół został konsekrowany w 1595 r. przez bpa chełmskie­go Stanisława Gomolińskiego, a dodatkowo uposażony przez Mikołaja i Annę z Wiśniowieckich Sapiehów w 1596 r. oraz Ewę Sapiehę ze Skaszewskich w 1636 r.
Po najeździe szwedzkim Atanazy z Miączyna i Maciejowa Miączyński (t 1723 r.) - wo­jewoda wołyński wzniósł nową świątynię i ją hojnie uposażył. Również żona jego Helena dodatkowe zapisy na ten cel uczyniła. W 1870 r. rząd carski zamienił kościół na cerkiew prawosławną. Odzyskany został w 1920 r.
W Maciejowie był również drugi kościół pw. św. Michała Archanioła, wybudowany w 1701 r. przez Atanazego Miączyńskiego. W poł. XIX w. został zamknięty przez rząd rosyj­ski i zamieniony na cerkiew prawosławną.
Kaplica murowana na cmentarzu, wybudowana w 1914 r. przez Teklę Skomorowską z Bałabanów (po śmierci męża), zniszczona po 1945 r. W Maciejowie znajdował się klasztor ss Niepokalanek obecnie szpital. Kapelanem był ks. Czesław Potocki, ur. w 1909 r., wyśw. w 1933 r., zm. po 1975 r.
W 1938 r. parafia liczyła 1320 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Maciejów, Adamówka, Bielicze, Chworostów, Czarnoplesy, Długi Las, Horowicze, Krasice, Kizie, Komarów, Koszary Stare, Krasnoduby, Kukuryki, Leśniaki, Milanowicze, No­wosiółki, Okunin, Olszanka, Ornaków, Paryduby, Peluga, Perewisy, Poczapy, Podhorodna, Ruda, Rudna, Siomaki, Smidyń, Somin, Stachór, Stara Huta, Stachury, Targowiszcze (Widiut), Wolańszczyzna, Wygnanka, Wyżówka (Topólki), Zaczernecze, Zugłobin, Zaliście.
Większość z nich zniknęła z powierzchni powiatu lubomelskiego.
Obecnie kościół znajduje się w ruinie. Zmieniona została również nazwa miejscowości na Łukiw. Część ludności zginęła z rąk UPA w 1943 r., część uciekła za Bug bądź została przymusowo ekspatriowana w 1944 r.
Ostatnim proboszczem był ks. Franciszek Milewski; ur. w 1878 r., wyśw. w 1902 r., zm. w 1966 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl