Kościół parafialny pw. św. Trójcy, murowany, w stylu gotyckim ufundował w 1412 r. J^ól Władysław Jagiełło. Konsekrował w 1552 r. bp Jakub Uchański. Kościół ten był wie- okrotnie niszczony przez pożary i przebudowywany. Na początku XVII w. otrzymał barokowy wygląd. Obok znajduje się barokowa dzwonnica z 1640 r.
W 1912 r. został odnowiony ze składek wiernych. Ostatnim proboszczem (do , 1944 r.) był ks. kan. Stefan Jastrzębski - dziekan lubomelski; ur. w 1881 r., wyśw. w 1907 r., zm. w 1961 r.
W 1938 r. parafia liczyła 2075 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Luboml, Borki, Butniki, Butmer, Byk, Chomycze, Czeremoszno, Czmykos (Królewska Kol.), Halinowola, Hołowno, Horodno, Humieńce, Jawornik, Kocury, Krasnowola, Kropiwniki, Kruszyniec, Krymno, Kuśniszcze, Kąty, Leśniaki, Leszczyniec, Lubochiny, Łobarze (Wilica), Maszków, Mielniki, Mielniki-Zabłocie, Mszaniec, Nowosiółki, Nudysze, Pechy, Pereszpa, Pędziuchy, Płoskie, Połapy, Położewo, Radziechów, Samojłocze, Sawosze, Silno, Skiby, Skrypica, Smolary, Sukacze, Szack, Sztuń, Świteź, Ułasiuki, Wiszniów, Zapole, Zastawie, Zgorany.
W 1943 r. większość parafian została zamordowana przez UPA, część uciekła za Bug lub została ekspatriowana w 1944 r.
Wtedy też zostały sprofanowane i zniszczone kaplice w Maszowie, Horodnie i na cmentarzu (po 1945 r.).
Po 1945 r. władze sowieckie zdewastowały kościół, niszcząc jego wyposażenie i cmentarz parafialny. W świątyni urządzono magazyn soli. W latach 1971-1974 pod nadzorem pracowni kon­serwatorskiej we Lwowie prowadzone były prace restauracyj­ne. Wtedy też rozgrabiono i sprofanowano groby w podziemiach kościoła, rozebrano kruchtę i kaplicę przy ścianie północnej, postawioną na jubileusz 500-lecia świątyni, zdjęto blachę mie­dzianą, zastępując ją metalową (żelazną), zrobiono betonowe sklepienie, wymieniono w części okna. Następnie w kościele urządzono tartak, później próbowano przerobić na halę spo­rtową. W 1985 r. blachę zerwał wiatr, w roku następnym runę­ła sygnaturka. Po 1990 r. kościół ponownie pokryto blachą, mając w planach uczynienie zeń muzeum.
Świątynia została zwrócona wiernym (kilkadziesiąt osób) 3.04.1992 r. Poświęcenia do­konał ks. kan. Ludwik Kamilewski 14.06.1992 r. Obecnie administratorem jest o. Roger Mularczyk z Kowla, a niedzielne Msze św. odprawiane są o godz. 16.00.
W niedzielę - 27 sierpnia 1996 r. w kościele lubomelskim odbyła się uroczysta introni­zacja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Lubomelskiej (oryginał w kościele parafial­nym w Polichnie - woj. tarnobrzeskie). Obraz ten oraz inne przedmioty i naczynia litur­giczne wywiózł 16 lipca 1944 r. ks. dziekan Stefan Jastrzębski, uchodząc z Lubomia przed rzeziami ukraińskimi (obecnie znajdują się one w Chełmie i Polichnie).
Cmentarz parafialny został częściowo odrestaurowany i ogrodzony przez Wołyniaków z całej Polski.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl