Kościół parafialny - murowany pw. św. Mi­kołaja. Do 1921 r. był kościołem filialnym pa­rafii lubomelskiej. Zbudowany w 1774 r. przez Kazimierza Wydżgę, przebudowany w 1845 r.
W świątyni tej znajdował się zabytkowy, łaska­mi słynący obraz z XVII w. Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem, który obecnie jest czczo­ny w kościele parafialnym w Dubience. Po wy­siedleniu części parafian przez NKWD w 1940 r. kościół został zdewastowany i zniszczo­ny po 1945 r. Ostatnim proboszczem był ks. Ignacy Pożerski; ur. w 1898 r., wyśw. w 1923 r., zm. ok. 1970 r.
Kaplica w Ziemlicy - drewniana, wybudo­wana przez rodzinę Górskich, została spalona w sierpniu 1943 r. przez UPA.
W 1938 r. parafia liczyła 1745 wiernych; część z nich została zamordowana przez nacjo- nalstów ukraińskich, pozostali uciekli za Bug bądź zostali ekspatriowani w 1944 r.
Do parafii tej należały następujące miejsco­wości: Binduga, Bołtuny, Bystraki, Jeżówka, Murawa, Pohuklanka, Rakowiec, Terechy, Wydżgów, Wysock, Zamłynie, Ziemlica.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl