Kościół parafialny pw. św. Izydora Oracza, murowany, został wzniesiony w latach 1931-1933 przez parafian i ks. proboszcza Stanisława Brajczewskiego. Parafia została utworzona w 1925 r. z podziału parafii lubomelskiej. Kaplica drewniana z 1925 r. w Jankowcach pw. św. Marii Magdaleny, spa­lona przez UPA w 1943 r.
W 1938 r. parafia liczy­ła 3318 wiernych, z których ponad 200 osób zostało w okrutny sposób zamordo­wanych w 1943 r. przez na­cjonalistów ukraińskich. Część wiernych uciekła za Bug, pozostali zostali przy­musowo ekspatriowani w 1944 r. Ostatnim proboszczem był ks. Stanisław Brajczewski ur. w 1896 r., wyśw. w 1921 r., zm. w 1955 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Rymacze, Bereżce, Jagodzin, Jankowce, Nowiny, Terebejki.
Z kościoła ocalały: obraz św. Izydora, chorągwie, ambona, ornaty (obecnie w parafii Pławanice) naczynia liturgiczne (w Chełmie). Po 1945 r. kościół był użytkowany jako klub, sala taneczna, młyn i magazyn pasz. Od kilku lat jest restaurowany (wymieniono okna, drzwi, dach) ze składek parafian i funduszy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Całkowicie został odrestaurowany i ogro­dzony cmentarz parafialny, na którym w 1994 r. został postawiony (z funduszy parafian, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz żołnierzy 27 Woł. DP AK) pomnik po­święcony podległym żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji, którzy zginęli w walce z Niemcami w 1944 r. Obecnie administratorem kościoła jest o. Roger Mularczyk (OFM Ref.) z Kowla. Od 1990 r. organizowane są przez Krzysztofa Kołtuna, Rodziny Kresowe i Chełmskie Środowisko 27 Woł. DP AK pielgrzymki odpustowe do rymackiej parafii i na cmentarz.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl