Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Andrzeja Boboli. Budowę roz­począł w 1936 r. ks. Kazimierz Mackiewicz - miejscowy proboszcz oraz parafianie. Wcze­śniej funkcje kultowe pełniła tymczasowo kaplica drewniana. Parafia została utworzona w 1927 r. przez bpa Adolfa Szelążka z parafii Kowel.
W 1938 r. liczyła 1410 wiernych i należały do niej następujące miejscowości: Zasmyki, Batyń, Białaszów, Gruszówka, Jagodno, Janówka (Skobajewo), Lublatyn, Peresieka (dwór), Piórkowicze, Radomie, Rokitnica, Stanisławówka, Stefanówka, Tahaczyn, Woronna.
W latach 1943-1944 Zasmyki były jedną z największych baz samoobrony ludności pol­skiej na Wołyniu, miejscem koncentracji i bohaterskich walk żołnierzy 27 Wołyńskiej Dy­wizji Piechoty Armii Krajowej z banderowcami i Niemcami.
Ostatnim proboszczem był ks. Michał Żukowski, kapelan AK, misjonarz Podola; ur. w 1899 r., wyśw. w 1923 r., zm. w 1983 r.
Kościół, który do końca nie był wykończony (bez wieży), został zburzony w 1956 r. przez miejsco­we władze.
Obecnie w tym miejscu miej­scowa ludność ukraińska oraz wła­dze wybudowały w 1992 r. niewiel­ką drewnianą kapliczkę. Staraniem Środowiska Żołnierzy 27 Wołyń­skiej Dywizji Piechoty AK, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń­stwa, byłych Wołyniaków i miej­scowych władz w Łucku i Kowlu, w 1992 r. cmentarz został odre­staurowany i ogrodzony. We wrze­śniu (1992 r.) miały na nim miej­sce doniosłe uroczystości po­święcenia cmentarza, kapliczki i odrestaurowanej kwatery żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK z udziałem najwyższych władz Rzeczypospolitej i Ukrainy.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl