Kościół parafialny pw. św. Franciszka Salezego. Pierwszy kościół, drewniany, został wy­budowany i wyposażony w 1700 r. staraniem księżnej Teofili Ludwiki Lubomirskiej z Zasławskich (1. voto Wiśniowiecka). Nowy, murowany, został postawiony w 1763 r. przez Józe­fa Adama Ossolińskiego, konsekrowany przez bpa Jakuba Dederkę. W 1927 r. został odrestaurowany, z ofiar parafian, przez ks. Mikołaja Urodę - miejscowego proboszcza.
W 1938 r. parafia liczyła 2965 wiernych. Część z nich została zamordowana w 1943 r. przez UPA. Kościół został zniszczony po 1945 r. przez miejscowe władze. Ocalał jedynie łaskami słynący obraz, którego dalsze losy nie są znane.
Ostatnim proboszczem do 1944 r. był ks. Józef Buraczewski; ur. w 1898 r., wyśw. w 1923 r. zm. w 1961 r.
W1938 r. do parafii należały następujące miejscowości (większość spalona przez UPA w 1943 r.): Turzysk, Abramowiec, Bobły, Cecylówka, Czarny Las, Dąbrowa, Dobrzyńsk, Duliby, Emilówka, Grobelka, Herusza, Hilarów, Joachimówka, Kleczkowicze, Klusk, Kulczyn, Kustycze, Łuczyce, Mirowicze, Mokrzec, Niebrzydów, Obeniże, Piszczanka, Poczekajka, Radowicze, Rastów, Różyn, Rudno, Sielec, Sołowicze, Stawek, Turopin, Wielkie, Wólka: Dulibska i Kluska, Zadyby, Zaleśce, Zapust.
Obecnie na terenie zdewastowanego cmentarza parafialnego znajduje się metalowy, kilkumetrowy krzyż (fot 43). Upamiętnia on tragedię Polaków: świątyni i parafii Turzysk. Został postawiony w 1995 r. przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich z Zamościa.
Kaplice: na cmentarzu i dworska w Różynie zostały również zniszczone po 1945 r. Kaplica drewniana w Różynie była jedynym na Woły­niu obiektem budownictwa sakralnego o 2 kondygnacjach podcieni, nakryta wysokim czte­rospadowym dachem, zwieńczonym cybulastą wieżyczką.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl