Kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. Pierwszy, drewniany, wybudował i wyposażył Ludwik z Pigłowicz Maniecki - chorąży czerni- howski, właściciel Mielnicy. Dotacja na kościół zapisana w aktach łuckich 16 maja 1705 r. Nowy kościół z cegły wysta­wił w roku 1749 Jerzy Olszański - podkomorzy łucki. Ko­ściół ten został zamknięty przez rząd rosyjski w 1873 r., na­stępnie zamieniony na świątynię prawosławną.
W czasie I wojny światowej, na skutek działań wojennych, zawalił się. W 1920 r. został odzyskany przez katolików. W 1929 r. odbudowany przez hrabiego Stanisława Czarneckie­go i przekazany parafianom. Administrował ks. Bolesław Jastrzębski - miejscowy proboszcz. Parafia erygowana w 1927 r. W 1938 liczyła 1200 wiernych.
Kaplica murowana na cmentarzu, fundacji Stanisława Czarneckiego, obecnie w ruinie. Ostatnim proboszczem był ks. Wacław Majewski ur. w 1896 r., wyśw. w 1923 r., zamor­dowany przez UPA razem z parafianami 19.03.1943 r.
Po wojnie kościół służył m.in. jako magazyn zboża. Wier­nym oddany w 1994 r. Obecnie administratorem jest ks. Marek Gmitrzuk (od 1994 r.).
W1938 r. do parafii należały następujące miejscowości: Mielnica, Krzywin, Kuchary, Miryn, Paulinówka, Podryże, Porsk Wielki, Rudka Miryńska, Sielce, Sieniawka, Szkurat, Wielick, Wólka Radoszyńska, Żmudcza.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl