Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego, drewniany. Został wybudowany w 1915 r. przez wojsko austriackie i miał charakter kaplicy wojskowej - garnizonowej. W 1921 r. dołączono do niej prezbiterium. W latach 1922-1926 całość została dokładnie wykończona. Nowy, murowany kościół powstał w latach 1933-1937 ze składek wiernych, pod administracją księdza Bolesława Jastrzębskiego (ur. w 1893 r., wyśw. w 1925 r., zm. w 1942 r.), miejscowego proboszcza. Parafia erygowana w 1923 r.; w 1938 r. liczyła 2973 wiernych (część z nich zginęła z rąk UPA w 1943 r.)
Kaplica drewniana na cmentarzu wojskowym, zniszczona. Ponownie kościół odzyska­ny dla wiernych obrządku rzymskokatolickiego w 1992 r. Remontu dokonał ks. Kazimierz Zając. Przy parafii wybudowana została w 1996 roku plebania.
Do parafii w 1938 r. należały następujące miejscowości: Maniewicze, Birarówka, Cegielnia, Czerewacha, Głębokie, Gródek, Hołuzja, Hradysk, Hrywa, Jabłonka, Jezierce, Karasin, Konińsk, Kukle, Lisowo, Liszniówka, Losze, Holen­dry Polskie, Nowa, Nowa Ruda, Ogół, Okońsk, Optowa, Rudka, Serchów, Sewerynówka, Smolarnia, Smołodówka, Sobiatyn, Trojanówka, Wołoczek, Wólka Hołuzyjska, Zamoście, Zofianówka.
Obecnie większość z nich nie istnieje na mapie. Zostały spalone przez banderowców w 1943 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl