Parafia została utworzona w 1938 r. z podziału parafii Maniewicze. W 1939 r. liczyła zaledwie ok. 200 wiernych. W 1940 r. proboszczem był ks. Bronisław Reroń; ur. w 1908 r., wyśw. w 1938 r., zm. w 1940 r. Po nim parafię objął ks. Edmund Domański, ur. w 1908 r., wyśw., 1935 r., zm. po 1975 r.
Drewniany kościół i plebania zostały spalone przez nacjonalistów ukraińskich w czerw­cu lub w lipcu 1941 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl