Dawniej klasztor oo. Augustianów (1634-1832). Kościół pw. św. Trójcy i Marii Magda­leny. Pierwszy kościół - drewniany wystawił w 1620 r. Jan Łahodowski, kasztelan wołyń­ski. Nowy, w stylu barokowym, murowany, wybudowany został w 1642 r. przez Waleriana Podhorodyńskiego - miecznika wołyńskiego. Konsekracji dokonał w 1646 r. bp Mikołaj Krasicki - sufragan łucki. W 1916 r. kościół został uszkodzony przez artylerię rosyjską. Odbudowany przez parafian w latach 1932-1933. W kościele znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia (obecnie w Teratynie).
W 1939 r. proboszczem był ks. Gracjan Rudnicki - później­szy kapelan 27 Woł. Dyw. AK; ur. w 1904 r., wyśw. w 1928 r., zm. w 1971 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Zaturce, Chołopecze, Dymitrówka, Hałe, Jachimówka, Jasionówka, Jungówka, Krąglak, Lipnik, Mańków, Semerynki, Serniczki, Wołowe, Wólka Sadowska, Zubilno, Żarki.
Po wojnie (1939-1945) ko­ściół został zamieniony na ma­gazyn budowlany i skład chemikaliów. Od 1990 r. jest stopniowo odbudowywany.
Obecnie administratorem jest ks. Marek Gmitrzuk, od 1992 r. już czynny.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl