Kościół pw. św. Michała Archanioła został zbudowany w 1765 r. przez Michała Gurowskiego. Był filią kościoła parafialnego w Koniuchach. W miejscu dotychczasowego kościo­ła stanęła w 1931 r. nowa świątynia o konstrukcji pruskiej (z drzewa i cegły), zbudowana staraniem parafian i proboszcza, ks. Gracjana Rudnickiego. Samodzielna parafia powsta­ła w 1925 r. i liczyła w 1938 r. 1001 wiernych. Kościół obecnie nie istnieje (zniszczony po 1944 r.)
Ostatnim proboszczem był ks. Jan Żmijewski; ur. w 1879 r. wyśw. w 1912 r., zm. w 1970 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Szelewów, Bakonówka, Granatów, Krze­mieniec, Liniów, Listopadówka, Piłsudszczyzna, Wojnin, Wólka Szelewowska, Zapust.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl