Kościół pw. św. Trójcy i św. Michała Archanioła. Pierwszy, drewniany zbudował An­drzej Zahorowski, podsędek łucki. Murowany ufundował w latach 1759-1774 Michał i Kon­stancja z Wielkowskich Czaccy. W 1774 r. konsekrowany przez bpa Komornickiego. Bu­downiczym kościoła i autorem pięknych fresków był Andrzej Ahorn - jezuita. W 1856 r. rodzina Czackich dokonała renowacji malowideł i murów kościoła. W 1915 r. został uszko­dzony, splądrowany przez bolszewików, odnowiony staraniem proboszcza, ks. Antoniego Staniszewskiego, parafian i Stanisława Czackiego. Przed rokokowym wielkim ołtarzem z cennym obrazem Matki Boskiej z XVII w. w wiecznej lampie wisiało serce Tadeusza Czackiego (zm. w 1816 r.), zrabowane w 1920 r. przez bolszewików, a w podziemiach był jego grobowiec. W 1938 roku parafia liczyła 1943 wiernych. 11 lipca 1943 roku oddział UPA Kurenia Zawidowskiego wymordował Polaków w licz­bie około 500 osób, zgromadzonych na Mszy św. Ks. B. Szawłowski został ciężko ranny, a kościół podpalony i częściowo uszkodzo­ny. Po wojnie władze radzieckie rozebrały kościół do fundamentów. Ostatnim proboszczem był ks. Bolesław Szawłowski ur. w 1900 r. wyśw. w 1923 r., zm. 1943 r. Do parafii należały następujące miejscowości: Poryck, Buszkowicze, Gruszów, Holenderia, Janiewicze, Jeżyn, Kłopoczyn, Kuczków, Lachów, Łysa Góra, Marysin, Milatyn, Nowo-Lachów, Oryszcze, Orzeszyn, Pawłówka, Poryck Stary, Przesławicze, Radowicze, Rykowicze (wieś i folwark), Samowola, Szczeniutyn: Wielki i Mały, Trubki, Wolica, Zielona, Żaszkiewicze: Nowe, Stare.
Zachował się tylko zdewastowany cmentarz parafialny, który został odrestaurowany i ogrodzony przez byłych parafian, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Stowa­rzyszenie Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu z Zamościa. Na terenie cmentarza w Porycku stanął w 1991 r. symboliczny pomnik i krzyże poświę­cone ku czci zamorodowanych Polaków (1995 r.). Ustawiono również krzyże na mogiłach Polaków (306 osób) w Orzeszynie.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl