parafia: NOWY ZACHORÓW historia:
 
Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
 
został zbudowany w 1576 r. przez Piotra Zahorowskiego. Był tu również do 1839 r. klasztor oo. Bazylianów, kiedy to rząd carski zajął go i przekazał prawosławnym mnichom. W roku 1921 kościół i klasztor zostały odzyskane i przywrocone parafii rzymskokatolickiej. Parafia liczyła 405 wiernych. W cza­sie II wojny światowej i po wojnie zrujnowany przez nacjonalistów ukraińskich, pozostał w ruinie.
Ostatnim proboszczem był ks. Faustyn Zielski; ur. w 1890 r., wyśw. w 1914 r., zm. w 1949 r.
stan przed wojną stan obecny

Do parafii należały następujące miejscowości:

Nowy Zahorów, Bołożówka (Pelagin), Chórów, Dereczyń, Horochówka, Kołonna, Kremasz, Stary Zahorów, Topieliszcze, Wiktorówka, Zahajce, Zaszczytów (wieś).

parafia obecnie nie istnieje.

 

W 1993 r. Regionalne Muzeum w Łucku rozpoczęło odbudowę z przeznaczeniem na świątynię prawosławną.

 

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl