Parafia powołana w 1936 r., wydzielona z parafii Horochów. Liczba parafian i los świą­tyni, której budowę rozpoczęto, jest bliżej nie znany. Prawdopodobnie nie istnieje. Ostat­nim proboszczem był ks. Rajmund Kozicz; ur. w 1888 r. wyśw. w 1913 r., zm. w 1969 r.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl