Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, drewniany ufundował przed 1726 r. książę Pa­weł Sanguszko. Budowę murowanego rozpoczęła Teofila Wilga w roku 1766, zakończył w 1771 jej syn, wojewoda czerniowski. Świątynia była konsekrowana w 1816 r. przez bpa Jana Podhorodeńskiego. Szczególnym kultem cieszył się cudowny obraz św. Antoniego. W 1938 r. parafia liczyła 2065 wiernych. Po II wojnie światowej władze radzieckie zburzyły kościół do fundamentów. Kaplice: cmentarna i przy kościele. Ich los bliżej nie znany (prawdopo­dobnie zniszczone po 1945 r.). Ostatnim proboszczem był ks. Oktawian Spisacki; ur. w 1885 r., wyśw. w 1908 r. zm. w 1946 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Łokacze, Adamówka, Aleksandrówka, Huta, Aleksandrówka Markowicka, Bakonówka, Berezowicze, Bermieszów, Bobicze, Boniawa, Cewelicze, Chorostów, Dąbrowa, Pasieka, Drohinicze, Hajczyna, Halczun, Hubin, Jakowicze, Janin, Jaworówka, Kozłów, Kruhenicze, Łukowicze, Markowicze, Michałówka: Markowicka i Pawłowicka, Mikulnicze, Pawłowicze, Piatykory, Pliskawa, Orlęta, Ostrów, Rogowicze, Regoźno, Tworenicze, Ujma, Wojkowicze, Wojnica, Wólka Markowicka, Za­jęczyce, Zamlicze.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl