Kościół pw. św. Wacława, został zbudowany w latach 1907-1911 przez Wacława Po­morskiego. Parafia powstała w 1928 r., wydzielona z parafii kisielińskiej, liczyła 2140 wier­nych, głównie Czechów. Po wojnie w kościele był urządzony młyn. Obecnie kościół nie­czynny, w częściowej ruinie. Ostatnim proboszczem był ks. Bonawentura Burzmiński; ur. w 1891 r. wyśw. w 1914 r., zm. po 1947 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Kupiczów, Aleksandrówka, Berestowo, Budy Jeziorańskie, Czernijów, Daźwa, Hirki, Janów, Jeziorzany, Karolinka, Lityn, Łowiszcze, Miedzików, Nowy Dwór, Nyry, Osiecznik, Ostrów, Ostrów Ośmigowicki, Peresieka, Peresieka Jeziorańska, Serkizów, Suszybaba, Świniarzyn, Tuliczów, Wierzbiczno, Wiktorówka, Witoniż, Wołosówka, Wólka Wierzbiczna.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl