Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - drewniany, wybudowany w 1667 r. przez Wacława Hulewicza, kasztelana bracławskiego i jego wnuczkę, Zofię Potoc­ką z u. Czarniecka. Ou stycznia 1703 r. dotację podniesiono dochodami 3 uomów Kołpytowa. Ks. Karol Orłowski - miejscowy kanonik w 1757 roku zbudował nowy kościół muro­wany, który w 1915 r. uległ całkowitemu zniszczeniu. W budowie nowej murowanej świą­tyni zasłużył się Leon Komarnicki, (ofiarował na ten cel 27 tys. zł). Budowę nadzorował ks. Antoni Staniszewski, proboszcz parafii poryckiej. Parafia Koniuchy w 1938 r. liczyła 786 wiernych. Kościół spalony przez UPA w styczniu 1944 r. Ostatnim proboszczem był ks. Stanisław Wańczyk: ur. w 1913 r. wyśw. w 1937 r. zm. w 1990 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Koniuchy, Białypol, Jarmolik, Kołpytów, Korytnica, Kuty, Marlanówka, Świniuchy, Sutkowszczyzna, Zofiówka.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl