Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Pierwszy, pw. Wniebowzięcia Naświętszej Marii Panny i Podniesienia Krzyża, został zbudowany w 1619 r. i dotowany przez księcia Adama Aleksandra Sanguszkę i jego żonę Katarzynę z d. Uchańska, konsekrowany w 1626 r. przez bpa Stanisława Łubieńskiego. W 1718 r. Joanna Wielhorska z d. Potocka, kasztelan­ka wołyńska wzniosła nową świątynię, konsekrowaną w 1724 r. przez Samuela Jana Ożgę bpa kijowskiego. Dnia 24 maja 1802 roku kościół uległ spaleniu. Nowy z cegły w stylu empirowym, wzniesiony został przez hrabiego Walerego Strojnowskiego, właściciela Horochowa w 1808 r. i konsekrowany w tymże roku przez bpa Hieronima Strojnowskiego.

 

Ostatnim proboszczem był ks. Aleksander Puzyrewicz - kanonik Kapituły Ołyckiej, ur. w 1893 r. wyśw. w 1918 r., zm., po 1950 r.

Do parafii należały następujące miejscowości:
Horochów, Bożów, Cehów, Chołoniów, Dąbrowa, Jadwinówka, Janina, Jezierce, Kołomowiska, Koziatyn, Lemieszów, Markowicze, Mirków, Musin, Myśliny, Olizarów, Oszczów, Pieczychwosty, Podberezie, Poluchno, Porwańcze, Raczyn: Nowy i Stary; Sienkiewicze, Sobiełka (Stary Horochów), Starostaw, Strzelce, Tarnawka, Taklówka, Tereszkowce, Ulgówka, Wielówka, Wierzchostaw, Zofiówka, Zwiniacze, Zygmuntów.
 
Kaplica murowana w Chołoniowie z końca XVIII w., odnowiona w 1935 r. przez proboszcza, ks. Aleksan­dra Puzyrewicza oraz cmentarna w Horochowie.
 
W 1939 r. parafia liczyła 2287 wiernych.
Obecnie ka­plice nie istnieją, kościół natomiast jest użytkowany przez wła­dze miejskie.
 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl