Kościół pw. św. Trójcy, drewniany ufundował w 1632 r. książę Władysław Lubomirski. Po powrocie z wyprawy wojennej Władysław Dominik Lubomirski pan Ostroga i Zasławia dnia 2 października 1642 r. uposażył kościół i administratora parafii ptyckiej dziesięciną z łanów ptyczeńskich oraz wsi w Białogródce. Książe Aleksander Dominik Lubomirski 5 stycz­nia 1726 r. wcześniejsze uposażenie potwierdził. Nową świątynię drewnianą wzniósł w 1787 r. ks. Maciej Lebl, proboszcz miejscowy. Została ona zniszczona w 1943 r. przez UPA. W 1938 r. parafia liczyła 1969 wiernych. Kościół filialny, niegdyś wraz z konwentem oo. Dominikanów (1738-1832), znajdował się w Kozinie.
Pierwszy - drewniany, wzniesiony został w 1738 r. przez Kajetana Tarnowskiego. Syn jego Jan, ufundował w roku 1776 kościół murowany, który w 1832 r. został skonfiskowany, a w 1838 zamieniony na cerkiew prawosławną. Odzyskany w 1937 r. Obecnie w ruinie.
Kaplica w Onyszkowcach, zbudowana w 1936 r., została spalona przez UPA w lecie 1943 r. Ostatnim proboszczem był ks. Wincenty Jach; ur. w 1897 r., wyśw. w 1925 r. zm. w 1965 r. Do parafii należały następujące miejscowości: Ptycza, Adamówka, Białogródka, Dąbrowa, Dębiny, Głęboka Dolina, Janówka, Kamienica, Kamienna Werba, Kozin, Lipkowiec, Mikitycze, Nowa Nosowica, Onyszkowce, Plaszowa, Podłoże, Puste-Iwanie, Redkoduby, Smolarnia, Stołubiec, Turkowicze, Wapienka (Zofiówka) Werba, Zofiówka I i II.
Obecnie na terenie zniszczonego kościoła stoi krzyż prawosławny.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl