Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Został wzniesiony w 1932 r. przez parafian. Parafia powstała w 1934 r. na skutek podziału parafii Młynów, Łysin i Pty- cza. W 1938 r. liczyła 2330 wiernych. Kościół został zniszczony przez UPA w 1943 r., część parafian wymordowana. Ostatnim proboszczem był ks. Bolesław Murawski, ur. w 1907 r., wyśw. w 1939 r., zm. po 1970 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Pełcza, Adamówka, Brzezina, Buderaż, Budy, Cerkwiska, Dłużek, Edwardówka, Kalinowiec, Kamieniarnia, Kaseń, Klin Bukojemski, Kochanówka, Lipnik, Lisica, Milczą: Mała i Wielka; Perczyn, Sady: Małe i Wielkie; Witosówka.
Obecnie po kościele nie ma śladu. Na jego miejscu rosną warzywa, jest ogród. Cmentarz parafialny zdewastowany, i zarośnięty, znajduje się w centrum wioski, na pa­górku. Zachowały się zaledwie dwa krzyże żelazne i jedna płyta nagrobna.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl