Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - murowany. Zbudowany został przez hrabiego Janusza Chodkiewicza w roku 1786 wg projektu nadwornego architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, E. Szriegiera (1727-1783). Był to skromny bu­dynek jednonawowy o wymiarach: 35 m długości i 18,5 m szerokości. Odrestaurowany w 1906 r. przez proboszcza Serafina Sobańskiego. W czasie I wojny światowej został zrujno­wany i splądrowany. Odrestaurowany w 1921 r. przez ks. proboszcza Telesfora Perehudę. Dawniej parafia nazywała się: Koblin, następnie Koblin-Młynów i Młynów. W ścianach kościoła znajdowały się epitafia generała hr. Aleksandra Chodkiewicza (zm. w 1838r.), Mieczysława hr. Chodkiewicza (zm. w 1851 r.) i innych członków rodziny. Kościół posia­dał rokokowe ołtarze. W podziemiach pochowano obok Chodkiewiczów zamordowane w 1919 r. przez bolszewików Julię hrabinę z Ledóchowskich Chodkiewiczową i jej córkę Zo­fię. W roku 1938 parafia liczyła 3920 wiernych.
Kaplice: Młynów, (w pałacu Chodkiewiczów i Smordowa) - prywatna (pałacowa); ich los obecnie nie znany.
W 1939 r. proboszczem był ks. Wacław Batowski ur. w 1904 r. wyśw. w 1927 r. zm. w 1988 r.
Do parafii należały następujące miejscowości: Młynów, Adamówka, Aryszczyn, Berehy, Bereżczyzna, Bojarka: Mała, Wielka, Bokujma, Bryszcze, Chorupań, Czerec, Dobratyn, Dobratyńskie Nowiny, Drohostaje: Czeskie, Małe i Wielkie; Hołowczyce, Karolinka, Klin, Koblin, Kolino, Krasna Góra, Krużki, Kuca futor, Lechów, Libanówka, Ludwików, Łukarówka, Maruszyn (Szczęśliwa), Maślanka, Mieczysławówka, Mikołajówka, Moskiewszczyzna, Murawica, Nowiny: Czeskie i Dobratyńskie; Ozlijów, Płańska Dolina, Pekałów, Pereweredów, Podhajce: Czeskie i Ruskie, Pugaczówka, Rudka, Smordowa, Stomorgi, Szu­bienice, Turecka Góra, Użyniec, Wacławin, Wydumki, Zapust, Zofiówka.
W Małych Dorohostajach był ufundowany na początku XVII wieku przez Jana Sapie­hę i jego żonę Konstancję z Herbutów kościół oo. karmelitów. Został on wzniesiony (bu­dowę ukończono w 1679 r.) na miejscu dawnego zboru ariańskiego. Była to budowla w stylu barokowym, jednonawowa. Po kasacie w 1832 roku został przerobiony na cerkiew. W czasie wojny ta cerkiew uległa zniszczeniu, pozostały nagie mury bez sklepienia. Obe­cnie ślady po tym kościele są niewidoczne.
W Koblinie, 8 km na południe od Młynowa, znajdował się kościół modrzewiowy z 1570 roku. Była to parafia dla Młynowa (do roku 1833), z czasem role się odwróciły i Koblin został filią parafii w Młynowie.
Także kiedyś w Dobratynie była kaplica katolicka, która w czasie pierwszej wojny świa­towej razem z dworem Miączyńskich uległa zniszczeniu.
W roku 1943 okolice Młynowa były miejscem lieznych mordów i rzezi dokonanych na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich. Decyzją rady obwodowej z 2.09.1946 r. kościół został przekazany na działalność kulturalną.
Obecnie z kościoła nie zachowało się nic. Na początku lat sześćdziesiątych został roze­brany. Na placu kościelnym wybudowano kino. Pod klombem, według relacji starszego mie­szkańca Młynowa, znajdują się zamurowane krypty. Gołym okiem widoczne są miejsca zapadania się ziemi i asfaltu. Klomb swymi rozmiarami i kształtem dziwnie odpowiada wymiarom nie istniejącego kościoła.

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl