Pierwszą świątynią był kościół drewniany obsługiwany przez oo. Misjonarzy, których zaprosił w 1724 r. Mikołaj Cetner. Występuje w aktach synodu łuckiego w 1726 r. Wsku­tek starości zawalił się. Został odbudowany w 1770 r. przez proboszcza Jana Olszewskie­go, również z drewna pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W 1822 r. generał Igelstrom, były ambasador rosyjski w Warszawie, uległy swojej pobożnej żonie, pod tym samym wezwaniem wystawił z cegły w stylu empirowym nową świątynię (obok do­tychczasowej), którą w 1866 r. rząd rosyjski zamienił na cerkiew. W posiadaniu prawo­sławnych po dzień dzisiejszy. Parafia utworzona została w 1927 r. z części parafii radziwiłłowskiej. W 1938 r. wiernych było 840. Kościół drewniany z 1770 r. został zniszczony przez UPA w 1943 r. Ostatnim administratorem był ks. Mikołaj Brodecki - proboszcz radziwiłłowski (zob. Radziwiłłów).
Do parafii należały następujące miejscowości: Krupiec, Barania: Nowa, Stara, Bezodnia, Biała Krynica, Karpiłówka, Michałówka, Poniatówka, Sitno, Sitno Małe, Siteńskie Gaiki, Staryki, Staryki Krupieckie, Tabaczuki, Zygmuntówka.
Obecnie z kościoła nic się nie zachowało. Na jego miejscu na początku lat dziewięć­dziesiątych XX w. została wybudowana nowa murowana cerkiew prawosławna.

 

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl