Kościół murowany, wybudowany w 1925 r. przez parafian i ks. Franciszka Topolnickiego - proboszcza z Radziwiłłowa. Ostatnim administra­torem był ks. Mikołaj Brodecki - proboszcz radziwiłłowski, ur. w 1895 r., wyśw. w 1919 r., zm. w 1949 r. W 1938 r. parafia liczyła 342 wiernych. Kościół został cał­kowicie zniszczony przez UPA w 1943 r., wierni czę­ściowo wymordowani (marzec 1943 r.).

wolhynia 2004 - 2021

wolhynia@wolhynia.pl